0901 600 333

Khoan s脿n b锚 t么ng huy峄噉 H贸c M么n

Khoan s脿n b锚 t么ng huy峄噉 H贸c M么n聽gi谩 r岷 uy t铆n ch岷 l瓢峄g 膽岷 b岷 tuy峄噒 膽峄慽, nh岷璶 khoan r煤t l玫i b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么n.

Khoan s脿n b锚 t么ng t岷 Tphcm聽gi谩 r岷 uy t铆n nh岷 nh峄痭g n膬m v峄玜 qua. Nh岷璶 khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan r煤t l玫i b锚 t么ng, khoan r煤t l玫i b锚 t么ng Tphcm,鈥 t岷 TPHCM v脿 c谩c t峄塶h l芒n c岷璶. V峄沬 kinh nghi峄噈 nhi峄乽 n膬m trong ngh峄 v脿 uy t铆n 膽岷穋 bi峄噒 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng c么ng nh岷璶 c么ng ty ch煤ng t么i r岷 h芒n h岷h 膽瓢峄 ph峄 v峄 qu铆 kh谩ch h脿ng c贸 nhu c岷 khoan ph谩 c谩c c么ng tr矛nh, nh脿 峄, c么ng tr瓢峄漬g,鈥

Khoan s脿n b锚 t么ng huy峄噉 H贸c M么n

Nh岷璶 Khoan s脿n b锚 t么ng huy峄噉 H贸c M么n

鈥 Nh岷璶 khoan s脿n b锚 t么ng t岷 Tphcm gi谩 r岷 nh岷 v峄玜 l貌ng qu铆 kh谩ch.
鈥 Ngo脿i ra c貌n nh岷璶 c谩c d峄媍h v峄 kh谩c nh瓢: 膽峄 ph谩 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan r煤t l玫i b锚 t么ng,鈥
鈥 Khoan 膽煤ng th峄漣 h岷 b脿n giao, h峄 v峄 sinh ti锚u chu岷﹏ an to脿n lao 膽峄檔g.
鈥 Nh岷璶 t岷 c岷 c谩c c么ng tr矛nh c岷 khoan s脿n b锚 t么ng t岷 TPHCM t峄 nh峄 t峄沬 l峄沶.
鈥 Kh谩ch h脿ng 峄 c谩c t峄塶h l芒n c岷璶 c贸 nhu c岷 khoan s脿n b锚 t么ng t岷 TPHCM

Kh谩ch h脿ng li锚n h峄 ngay 膽峄 h瓢峄焠g d峄媍h v峄 Khoan s脿n b锚 t么ng huy峄噉 H贸c M么n gi谩 r岷

鈥 Kh谩ch h脿ng c贸 nhu c岷 khi g峄峣 膽i峄噉 膽岷縩 c么ng ty s岷 膽瓢峄 t瓢 v岷 nhi峄噒 t矛nh v峄 m峄峣 th岷痗 m岷痗.
鈥 漂u ti锚n cho qu铆 kh谩ch h脿ng c岷 khoan s脿n b锚 t么ng t岷 Tphcm.
鈥 C么ng ty s峄 h峄璾 膽峄檌 ng农 nh芒n vi锚n k峄 thu岷璽 c农ng nh瓢 m谩y m贸c hi峄噉 膽岷 chuy锚n nghi峄噋.
鈥 Kh谩ch h脿ng s岷 kh么ng lo ng岷 v峄 v岷 膽峄 t脿i s岷 khi s峄 d峄g khoan s脿n b锚 t么ng t岷 TPHCM.
鈥 S岷 c贸 ph岷 tr膬m hoa h峄搉g cho ng瓢峄漣 gi峄沬 thi峄噓 khoan s脿n b锚 t么ng t岷 TPHCM c峄 ducphabetong 24h
R岷 h芒n h岷h 膽瓢峄 ph峄 v峄 qu铆 kh谩ch h脿ng.

Khoan s脿n b锚 t么ng huy峄噉 H贸c M么n chuy锚n

鈥 Khoan c岷痶 b锚 t么ng t岷 tphcm
Khoan r煤t l玫i b锚 t么ng tphcm
鈥 Khoan s脿n b锚 t么ng t岷 tphcm
鈥 Khoan l峄 b锚 t么ng t岷 tphcm
鈥 C岷痶 膽瓢峄漬g b锚 t么ng t岷 tphcm
鈥 膼峄 ph谩 n峄乶 x瓢峄焠g b锚 t么ng
鈥 膼峄 ph谩 b锚 t么ng
鈥 Khoan c岷痶 膽瓢峄漬g n瓢峄沜
鈥 Khoan n峄乶 膽瓢峄漬g
鈥 Gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g

Khoan s脿n b锚 t么ng huy峄噉 H贸c M么n

V峄沬 r岷 nhi峄乽 c谩c khu c么ng nghi峄噋 l峄沶, nh峄 v脿 c谩c khu 膽么 th峄 m峄沬 膽瓢峄 quy ho岷h v脿 hi峄噉 膽岷 h贸a. S峄 ph谩t tri峄僴 nhanh 膽岷縩 ch贸ng m岷穞 c峄 n峄乶 kinh t岷, 膽貌i h峄廼 k岷縯 c岷 c啤 s峄 h岷 t岷g. V脿 t峄 膽贸, ng脿nh c么ng nghi峄噋聽khoan r煤t l玫i b锚 t么ng Tphcm, Khoan c岷痶 b锚 t么ng tphcm聽ra 膽峄漣 v脿 ph谩t tri峄僴 song song c霉ng v峄沬 n峄乶 kinh t岷.

Ph岷 k峄 膽岷縩 h脿ng 膽岷 l脿 膽贸 l脿 c么ng ty khoanrutloibetongtphcm.net 鈥 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 c谩ch 膽芒y 15 n膬m v峄沬 b峄 d脿y kinh nghi峄噈. C贸 nhi峄乽 th脿nh t铆ch 膽谩ng k峄 膽茫 膽贸ng g贸p to l峄沶 cho ng脿nh c么ng nghi峄噋聽khoan r煤t l玫i b锚 t么ng Tphcm, 膽峄 ph谩 b锚 t么ng Tphcm. Th矛 c芒u tr岷 l峄漣 ch铆nh l脿 quy tr矛nh chu岷﹏ qu峄慶 gia 膽瓢峄 B峄 x芒y d峄眓g ph锚 duy峄噒 kh么ng nh峄痭g 膽岷 b岷 t铆nh an to脿n. M脿 c貌n ch岷痗 ch岷痭 v峄 ti岷縩 膽峄 thi c么ng c么ng vi峄嘽 nhanh ch贸ng g峄峮 l岷 nh岷. H峄 th峄憂g m谩y m贸c hi峄噉 膽岷 t芒n ti岷縩 nh岷 膽瓢峄 膽瓢a v脿o s峄 d峄g. Mang 膽岷縩 quy tr矛nh thi c么ng khoan r煤t l玫i b锚 t么ng an to脿n, kh么ng rung l岷痗, kh么ng b峄 b岷﹏.

Truy c岷璸 Website : https://khoanrutloibetongtphcm.net/ 膽峄 t矛m hi峄僽 chi ti岷縯 v峄 d峄媍h v峄 c峄 ch煤ng t么i.

M峄檛 s峄 h矛nh 岷h khoan c岷痶 b锚 t么ng M岷h Qu峄硁h trong th峄漣 gian v峄玜 qua:

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 1: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh th峄 l峄 t岷 Nha Trang uy t铆n ch岷 l瓢峄g.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 2: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh th峄 l峄 t岷 Nha Trang nhanh ch贸ng.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 3: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 B矛nh D瓢啤ng gi谩 r岷.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 4: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 膼峄搉g Nai gi谩 r岷 nh岷, ph峄 v峄 nhanh ch贸ng 24/24.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 5: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 膼峄搉g Nai gi谩 r岷 nh岷, ph峄 v峄 nhanh ch贸ng 24/24.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 4: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 Long An ph峄 v峄 nhanh ch贸ng.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 5: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 Tphcm v峄沬 膽峄檌 ng农 chuy锚n nghi峄噋 nh岷.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 6: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 Tphcm Thi c么ng nhanh 膽煤ng h岷筺. D峄媍h v峄 uy t铆n.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 7: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 膼脿 N岷祅g Thi c么ng nhanh 膽煤ng h岷筺. D峄媍h v峄 uy t铆n.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 7: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 Ninh Thu岷璶 c岷痶 b锚 t么ng chuy锚n nghi峄噋, 膽峄 ph谩 b锚 t么ng uy t铆n.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 8: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 B矛nh 膼峄媙h c岷痶 b锚 t么ng Nhanh ch贸ng Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 9: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 Hu岷 c岷痶 b锚 t么ng m谩y m贸c 膽岷 膽峄.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 10: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 Hu岷 c岷痶 b锚 t么ng m谩y m贸c 膽岷 膽峄 v脿 C谩c T峄塶h Th脿nh L芒n C岷璶.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 11: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 Ti峄乶 Giang c岷痶 b锚 t么ng uy t铆n, gi谩 r岷 v脿 C谩c T峄塶h Th脿nh L芒n C岷璶.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 12: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 B矛nh Thu岷璶 c岷痶 b锚 t么ng m谩y m贸c 膽岷 膽峄 v脿 C谩c T峄塶h Th脿nh L芒n C岷璶.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 13: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 H脿 T末nh 膽峄 ph谩 b锚 t么ng, ph谩 d峄 c么ng tr矛nh, 膽脿o m贸ng cam k岷縯 gi谩 r岷, ph峄 v峄 nhanh ch贸ng

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 13: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 qu岷璶 1 Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 14: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 qu岷璶 1 Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 15: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 qu岷璶 2 Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 16: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 qu岷璶 T芒n B矛nh Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 17: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 qu岷璶 B矛nh T芒n Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 18: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 huy峄噉 H贸c M么n Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 19: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 huy峄噉 C岷 Gi峄 Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 20: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 huy峄噉 B矛nh Ch谩nh Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 21: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 huy峄噉 Nh脿 B猫 Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 22: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 huy峄噉 Nh脿 B猫 Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 23: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 qu岷璶 qu岷璶 5 Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 24: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 qu岷璶 huy峄噉 7 Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng Tphcm

H矛nh 25: Khoan c岷痶 b锚 t么ng c么ng tr矛nh t岷 qu岷璶 6 Tphcm D峄媍h V峄 Chuy锚n Nghi峄噋. Kh岷 S谩t T岷璶 N啤i. T瓢 V岷 T岷璶 T矛nh. 膼峄檌 Ng农 Chuy锚n Nghi峄噋.

*M峄峣 li锚n h峄 g贸p 媒 v峄 聽s岷 ph岷﹎ ch煤ng t么i cung c岷, qu媒 kh谩ch h脿ng vui l貌ng li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i theo th么ng tin d瓢峄沬 膽芒y !

  • Th么ng tin li锚n h峄

C脭NG TY KHOAN C岷甌 B脢 T脭NG H峄 CH脥 MINH

1137/2 t峄塶h l峄 43 , ph瓢峄漬g b矛nh chi峄僽 , qu岷璶 th峄 膽峄ヽ

Wetsite :聽www.khoancatbetongtphcm.net

Holine : 0901 600 333 H峄 tr峄 24/24h

cho thu锚 xe cu峄慶, cho thue xe cuoc

C么ng ty Khoan c岷痶 b锚 t么ng M岷h Qu峄硁h cho thu锚 xe 膽脿o, 霉i, cu峄慶, lu, ban m煤c 膽岷, cho thu锚 xe lu cu峄慶 峄 t岷 B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai, H峄 Ch铆 Minh, mi峄乶 Nam

- V峄沬 b茫i xe tr锚n 50 thi岷縯 b峄 c啤 gi峄沬, c么ng ty Khoan c岷痶 b锚 t么ng M岷h Qu峄硁h l脿 膽啤n v峄 cho thu锚 xe l峄沶 nh岷 khu v峄眂 ph铆a nam.

- Ch煤ng t么i mong mu峄憂 l脿 膽峄慽 t谩c tin c岷瓂 v脿 l芒u d脿i c峄 qu媒 c么ng ty.

- Qu媒 kh谩ch quan t芒m h茫y li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 ch煤ng t么i 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷, h峄 tr峄 h瓢峄沶g d岷玭 chi ti岷縯.

- Cho thu锚 xe lu cu峄慶 峄 峄 TpHCM,B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai... v峄沬 c谩c thi岷縯 b峄 m谩y m贸c ph峄 v峄 ng脿nh x芒y d峄眓g: Xe lu, xe 峄, xe cu峄慶, xe Bang, xe c岷﹗...

- Cho thu锚 l脿m ca, thu锚 th谩ng.... v峄沬 gi谩 c岷 ph霉 h峄 v峄沬 t峄玭g c么ng su岷 xe

H茫y li锚n h峄 v峄沬 khoan c岷痶 b锚 t么ng M岷h Qu峄硁h 膽峄 nh岷璶 膽瓢峄 b谩o gi谩 c峄 th峄 - G峄峣 ngay gi谩 r岷 30%.

- xe cu峄慶 thi c么ng 膽瓢峄漬g th峄.

- xe cu峄慶 膽脿o 膽贸ng c峄 tr脿m, c峄 d峄玜.

- xe m谩y 膽脿o thi c么ng 膽瓢峄漬g th峄

- Cho thu锚 m谩y 膽脿o, m谩y 峄, san l岷 m岷穞 b岷眓g 峄 Tp.HCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai

Khoan c岷痶 b锚 t么ng M岷h Qu峄硁h thi c么ng ph谩 d峄 c么ng tr矛nh c么ng nghi峄噋 v脿 thi c么ng c啤 gi峄沬 san l岷 m岷穞 b岷眓g n锚n

- C么ng ty ch煤ng t么i lu么n s岷祅 c贸 m峄檛 s峄 l瓢峄g thi岷縯 b峄 thi c么ng 膽峄 l峄沶 膽峄 thi c么ng v脿 cho thu锚.

- N岷縰 b岷 c贸 nhu c岷 thu锚 xe c啤 gi峄沬, thi岷縯 b峄 ph谩 d峄 c么ng tr矛nh th矛 h茫y li锚n h峄 ngay v峄沬 ch煤ng t么i 膽峄 c贸 膽瓢峄 nh峄痭g thi岷縯 b峄 c啤 gi峄沬 ph峄 v峄 thi c么ng t峄憈 v峄沬 gi谩 th脿nh h峄 l媒 nh岷.

- Cho thu锚 xe cu峄慶, cho thu锚 xe m谩y 膽脿o t岷 qu岷璶 9, qu岷璶 2, qu岷璶 7, Th峄 膼峄ヽ, 膼峄搉g Nai, B矛nh D瓢啤ng, Long An, H峄 Ch铆 Minh

- Chuy锚n cho thi c么ng v脿 cho thu锚:

- xe m谩y 膽脿o.

- Qu铆 v峄 c岷 thu锚 m谩y x芒y d峄眓g, thi c么ng c么ng tr矛nh ?

- Qu铆 v峄 c岷 t矛m 膽峄慽 t谩c thi c么ng x芒y d峄眓g, san l岷 m岷穞 b岷眓g鈥hi c么ng hi峄噓 qu岷, gi谩 c岷 h峄 l铆, tin c岷瓂?

- Qu铆 v峄 c岷 t瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 m谩y x芒y d峄眓g, m谩y c么ng tr矛nh ?

- T岷 c岷 nhu c岷 v脿 l峄 铆ch c峄 qu铆 kh谩ch 膽峄乽 膽瓢峄 膽谩p 峄﹏g t岷:

Khoan c岷痶 b锚 t么ng M岷h Qu峄硁h chuy锚n cho thu锚 m谩y x芒y d峄眓g, m谩y c么ng tr矛nh. C谩c lo岷 xe cho thu锚:

- M谩y 膽脿o Komatsu , Kobelco, Hitachi鈥 t峄 0.3 m3 膽岷縩 0.7 m3

- M谩y 峄 Komatsu, Caterpillar鈥 t峄 D2 膽岷縩 D5

膼峄慽 t谩c:聽thu mua v岷,聽thu mua ph岷 li峄噓,聽thu mua ph岷 li峄噓,聽thu mua ph岷 li峄噓,聽thu mua ph岷 li峄噓,聽thu mua ph岷 li峄噓,聽thu mua ph岷 li峄噓

膼峄慽 t谩c 1: c谩t san l岷, c谩t x芒y d峄眓g, 膽谩 x芒y d峄眓g, th茅p pomina, th茅p vi峄噒 nh岷璽

膼峄慽 t谩c li锚n k岷縯: Khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng, khoan c岷痶 b锚 t么ng

膼峄慽 t谩c c峄 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g Tr瓢峄漬g Th峄媙h Ph谩t Th茅p h峄檖, Th茅p h矛nh, Th茅p t岷, x脿 g峄, Th茅p tr铆 vi峄噒

DMCA.com Protection Status 膽茫 膽膬ng k媒 v峄沬 b峄 c么ng th瓢啤ng 膽岷穞 th么ng b谩o b峄 c么ng th瓢啤ng